Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

Rekrutacja 2016/17

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym
i uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015r. poz. 1942 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek, dla  których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz stronach internetowych placówek oświatowych.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w roku szk. 2016/17.

L.p

Rodzaj czynności

Termin    postępowania  rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych

11 marca 2016r.

18 maja 2016r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

16-31 marca 2016r.

do godz.13.00

23  - 30 maja

2016r. do godz. 13.00

3.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

1-6 kwietnia

2016r.

do godz. 14.00

1-6 czerwca

2016r.do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2016r.

godz. 1200

7 czerwca 2016r.

godz. 1400

5.

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci

8-11 kwietnia 2016r. do godz. 13.00

8- 13 czerwca 2016r. do godz. 13.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2016r.              godz. 1200

20 czerwca 2016r.

godz. 1400

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 25 kwietnia 2016r.do godz. 12.00

do 27 czerwca 2016r.do godz. 12.00

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 kwietnia 2016r.do godz. 12.00

do 30 czerwca 2016r.do godz. 12.00

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 9 maja 2016r. do godz. 12.00

Do 4 lipca 2016r. do godz. 12.00

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

           Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania                     od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

do 16 maja 2016r.  do godz. 12.00

do 8 lipca 2016r.do godz. 12.00

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2016

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 29 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych w roku szk. 2016/17.

L.p

Rodzaj czynności

Termin    postępowania  rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Podanie informacji o wolnych miejscach w kl. I

11 marca 2016r.

18 maja 2016r.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

16-31 marca 2016r.

do godz.13.00

23  - 30 maja

2016r. do godz. 13.00

3.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

1-6 kwietnia 2016r.

                       do godz. 14.00

1-6 czerwca 2016r.

do godz. 14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2016r.

godz. 1200

7 czerwca 2016r.

godz. 1400

5.

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci

8-11 kwietnia 2016r. do godz. 13.00

8- 13 czerwca 2016r. do godz. 13.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2016r godz. 1200

20 czerwca 2016r. godz. 1400

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 25 kwietnia 2016r.do godz. 12.00

do 27 czerwca 2016r.do godz. 12.00

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 kwietnia 2016r.do godz. 12.00

do 30 czerwca 2016r.do godz. 12.00

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 9 maja 2016r. do godz. 12.00

Do 4 lipca 2016r. do godz. 12.00

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

do 16 maja 2016r.  do godz. 12.00

do 8 lipca 2016r.do godz. 12.00

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2016-03-23 12:42:23
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2016-03-23 12:44:22
Ostatnia zmiana:2016-03-23 12:44:40
Ilość wyświetleń:1090
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij