Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwum - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy

Kolorowy pasek

zasady współpracy rodziców ze szkołą

Zasady  współpracy rodziców ze szkołą

 

1.      Rodzice lub prawni opiekunowie współpracują z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.

2.      Urzeczywistnienie tego zadania wymaga przestrzegania przez szkołę i rodziców zasady pozytywnej motywacji, partnerstwa, wielostronnego przepływu informacji, jedności oddziaływań oraz aktywnej i systematycznej współpracy.

3.      Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:

-          znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

-          znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

-          rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

-          uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-          wyrażania i przekazywania za pośrednictwem klasowych rad rodziców do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i Dyrektora wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

4.      Rodzice mają obowiązek kontaktowania się ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci.

5.      Zebrania z rodzicami zwołuje  wychowawca nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Ponadto mogą odbywać się inne zebrania z zależności od potrzeby i zaistniałej sytuacji, na wniosek Dyrektora, wychowawcy, rodziców lub samorządu klasowego.

6.      Podstawową formą bieżącego informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka jest zeszyt korespondencji. Zeszyt korespondencji jest także podstawową formą wymiany korespondencji między szkołą, a rodzicami. Na rodzicu spoczywa obowiązek bieżącego wglądu (raz w tygodniu) do zeszytu korespondencji swojego dziecka. Każda informacja przekazywana rodzicowi winna być przez niego podpisana.

7.      Innymi formami kontaktów z rodzicami i informowania ich o wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci są :

-          indywidualne rozmowy z wychowawcą bezpośrednio lub telefonicznie,

-          wizyty wychowawcy w domu rodzinnym ucznia,

-          tematyczne, okolicznościowe spotkania rodziców z przedstawicielami wybranych placówek współdziałających ze szkołą,

-          gabloty informacyjne znajdujące się w budynku szkoły,

-          pisma adresowane do rodziców,

Wszystkie kontakty rodzica ze szkołą wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

8.      Współdziałanie rodziców ze szkołą obejmuje także  bezpośredni ich udział w wykonywaniu konkretnych zadań na rzecz klasy i szkoły. Między innymi poprzez:  działalność w klasowej radzie rodziców, Radzie Rodziców i Radzie Szkoły, współdziałanie w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, organizowanie czasu wolnego (wyjazdu do kina, teatru, wycieczki itp.) oraz pomoc i udział w organizacji świąt i uroczystości klasowych i szkolnych.

9.      Rodzice w miarę swoich możliwości finansowych działają na rzecz gromadzenia środków finansowych i pozyskiwania sponsorów na realizację statutowych zadań szkoły.

10.  Rodzice mają prawo do składania skarg i zażaleń w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy udziela odpowiedzi rodzicowi składającemu skargę lub zażalenie w formie ustnej lub pisemnej (jeżeli wymaga tego wnioskodawca) w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi lub zażalenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Renata KWAŚNIK
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata KWAŚNIK
Data wprowadzenia:2011-02-16 07:23:15
Opublikował:Renata KWAŚNIK
Data publikacji:2011-02-16 07:27:57
Ostatnia zmiana:2015-06-30 11:09:36
Ilość wyświetleń:3374
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 87 15
e-mail: psppokrzywnica@pokrzywnica.pl
Redakcja BIP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij